Aktuariusz

Osoba specjalizująca się w obliczaniu ryzyka i wartości aktualnych projektów finansowych. Z tego względu, główne zadania aktuariusza to m.in. wycena zobowiązań, kalkulacja ryzyka (np. operacyjnego, kredytowego), wycena wartości firmy, a także opracowywanie metod tworzenia rezerw i marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeniowego.Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek zatrudniania aktuariusza. Jest pracownikiem niezbędnym zarówno do tworzenia zasad polityki dopasowania aktywów i zobowiązań, jak i do sprawowania kontroli nad jej przestrzeganiem.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt