Aktuariusz

Osoba specjalizująca się w obliczaniu ryzyka i wartości aktualnych projektów finansowych. Z tego względu, główne zadania aktuariusza to m.in. wycena zobowiązań, kalkulacja ryzyka (np. operacyjnego, kredytowego), wycena wartości firmy, a także opracowywanie metod tworzenia rezerw i marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeniowego.
Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek zatrudniania aktuariusza. Jest pracownikiem niezbędnym zarówno do tworzenia zasad polityki dopasowania aktywów i zobowiązań, jak i do sprawowania kontroli nad jej przestrzeganiem.

Scroll to Top
Przewiń do góry