Agent ubezpieczeniowy

Osoba wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych i prowadząca działalność na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy może pełnić funkcję przedsiębiorcy reprezentującego jedną firmę (agent wyłączny), lub oferować klientom produkty pochodzące z różnych źródeł (multiagent). Obowiązki związane z tym stanowiskiem to przedstawianie ofert, zdobywanie klientów, oraz podpisywanie i realizacja umów w imieniu zakładu. Agent działa zgodnie z ustawą, wymagającą od niego m.in. zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskuje w wyniku zawierania umów.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt