AutoCasco

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, na które jednak decyduje się większość osób posiadających swój samochód osobowy lub dostawczy. Umożliwia uzyskanie odszkodowania w przypadku spowodowania wypadku, kradzieży auta lub jego uszkodzenia spowodowanego przez żywioły czy osoby trzecie. Zakres ubezpieczenia może obejmować zarówno sam samochód, jak i jego wyposażenie standardowe czy dodatkowe. Polisa pokrywa koszta naprawy w przypadku kolizji drogowej lub stanowi rekompensatę dla osób, które utraciły pojazd w wyniku kradzieży lub zniszczenia.

Jakie ryzyka objęte są ochroną Autocasco?

Każda oferta ubezpieczenia Autocasco jest indywidualnie dobierana do zapotrzebowania klienta. Podstawowa polisa obejmuje najczęściej występujące zdarzenia. Zaliczają się do nich:

 • wypadek lub kolizja z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
 • uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie lub zwierzęta

 • kradzież lub usiłowanie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego
 • pożar lub wybuch
 • działania zjawisk atmosferycznych: powódź i zatopienia, huragany, grad, uderzenie pioruna, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina i wiele innych

Poza podstawową polisą istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie Assistance, które umożliwia uzyskanie kompleksowej pomocy w przypadku wymienionych wyżej zdarzeń losowych. Najpopularniejszymi świadczeniami są:

 • organizacja i pokrycie kosztów transportu pojazdu w przypadku awarii lub wypadku do wskazanego zakładu naprawczego
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu
 • pomoc przy wymianie koła
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu

Czego nie obejmuje ubezpieczenie Autocasco?

Mimo, że ubezpieczenie Autocasco w większości przypadków zapewnia należne odszkodowanie, to jednak w określonych sytuacjach wykupiona polisa nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności szczególnie wtedy, kiedy dopatrzy się umyślnej winy klienta lub ewidentnego zaniedbania. Z tego względu warto przed zawarciem umowy dokładnie zapoznać się z wyłączeniami z odpowiedzialności, które szczegółowo opisują sytuacje, w których nie przysługuje rekompensata.
Standardowymi zdarzeniami, które nie podlegają ubezpieczeniu Autocasco są:

 • kradzież samochodu spowodowana lekkomyślnym postępowaniem kierowcy
 • szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo
 • szkody powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu bez ważnej rejestracji i przeglądu technicznego
 • szkody powstałe w wyniku naprawy lub konserwacji pojazdu
 • szkody będące wynikiem eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych
 • szkody powstałe w innych okolicznościach niż podane w zgłoszeniu

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość stawki ubezpieczenia Autocasco?

Na cenę ubezpieczenia Autocasco wpływa szereg różnorodnych czynników. W pierwszej kolejności firma ustala określoną wysokość składki poprzez ocenę poszczególnych parametrów. Następnie stawkę Autocasco można indywidualnie dostosować do własnych potrzeb. Na cenę polisy mają wpływ:

 • historia ubezpieczenia AC
 • miejsce rejestracji pojazdu
 • marka pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • wiek właściciela pojazdu
 • wybrany zakres ochrony
 • sposób rozliczania szkód
 • wysokość udziału własnego w likwidacji szkód
 • suma ubezpieczenia

Średnią ceną ubezpieczenia Autocasco to kilka procent wartości samochodu. Będąc jednak doświadczonym i bezwypadkowym kierowcą można uzyskać polisę w niższej cenie. Wszelkie informacje dotyczące sposobu obliczania składki ubezpieczeniowej znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej jednak składka ubezpieczeniowa określana jest na podstawie ustalonej stawki podstawowej z doliczeniem ewentualnych zwyżek lub zniżek, które wynikają z indywidualnej oceny klienta, ryzyka pojazdu oraz historii ubezpieczeniowej.

 
Skontaktuj się Z NAMI ZA POMOCĄ formularza kontaktowego
lub zadzwoń

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz doradztwie gospodarczym. Dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na wspólny sukces. Stąd nasze doświadczenie oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Dlatego współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

BIURO

SIEDZIBA