UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE BUDYNKÓW OD OGNIA I ZDARZEŃ LOSOWYCH

Dobrowolne ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych to oferta skierowana do osób prawnych i fizycznych, w szczególności nie podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom. Pozwala ono na uzyskanie odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości na skutek określonych w umowie zdarzeń losowych, takich jak pożar, klęska naturalna czy uderzenie pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno budynki w trakcie użytkowania, jak i te, które dopiero się budują. Dzięki temu każda osoba może zabezpieczyć swój majątek i liczyć na pokrycie ewentualnych strat.

Dlaczego warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia budynków?

Dobrowolne ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych to bardzo korzystna oferta nie tylko dla osób nie posiadających takiego obowiązku, ale również dla tych, którzy są już ubezpieczeni. Może stanowić doskonałe uzupełnienie podstawowego ubezpieczenia, które nie obejmuje wszystkich szkód, które mogą stanowić duży problem dla gospodarstwa rolnego. Pozwala rozszerzyć ochronę o dodatkowe ryzyka, takie jak często występujące szkody wodno-kanalizacyjne. Istnieje również możliwość ubezpieczenia ruchomości domowych.

Oferta dobrowolnego ubezpieczenia budynków skierowana jest nie tylko do osób posiadających gospodarstwa domowe. Skorzystać z niej można również w przypadku budynków mieszkalnych lub użytkowych, takich jak wiaty, szopy czy obiekty małej architektury. Dzięki temu możemy zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa i przygotować się na ewentualne nieprzewidywalne zdarzenia. Ponadto bardzo często tego typu ubezpieczenie to warunek konieczny podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Jakie budynki mogą być przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie dobrowolne budynków od ognia i zdarzeń losowych ma bardzo szeroki zakres, jeśli chodzi o jego przedmiot. Zaliczają się do nich nie tylko użytkowane budynki i budowle wchodzące w skład gospodarstwa, ale też określone nieruchomości w trakcie budowy lub rozbiórki. Warunkiem koniecznym jest spełnienie kilku warunków.

 • Powierzchnia budynku koniecznie musi mieć powyżej 20 m kw.
 • Budynek powinien posiadać fundamenty, dach i przegrody budowlane.
 • Budynek musi być trwale związany z gruntem.
 • Do budynków zaliczają się nieruchomości z wbudowanymi instalacjami.
 • Budynkiem może być tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, taki jak kiosk czy barakowóz.

W przypadku obiektów w budowie ubezpieczeniu nie podlegają wiaty, cieplarnie czy szklarnie. Warto również zwrócić uwagę na mienie, które zostaje zabezpieczone wraz z budynkiem. Podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje przedmiotów znajdujących się w środku, wszystkich maszyn, urządzeń czy zwierząt gospodarskich, a także ogrodzenia i małej architektury ogrodniczej.

Jakie ryzyka są uwzględnione w dobrowolnym ubezpieczeniu budynków?

Decydując się na konkretne, dobrowolne ubezpieczenie budynków warto wziąć pod uwagę różnorodne niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić. Dzięki temu dużo łatwiej będzie można dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnego zapotrzebowania. Podstawowymi ryzykami, od których istnieje możliwość zabezpieczenia są:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • uderzenie piorunu
 • eksplozja
 • obsunięcie się ziemi
 • tąpnięcie
 • lawina
 • upadek statku powietrznego

Mimo szerokiego zakresu podstawowego ubezpieczenia budynków wiele osób decyduje się na poszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka. Najczęściej zaliczają się do nich szkody wodno-kanalizacyjne oraz następstwa spowodowane uderzeniem pojazdu w ubezpieczony obiekt. Bez względu na wybrany zakres warto podczas zawierania umowy zwrócić uwagę, w jakich przypadkach ubezpieczalnia pokrywa dane szkody. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa czy innych określonych sytuacji może spotkać się z odmową wypłacenia odszkodowania.

 
Skontaktuj się Z NAMI ZA POMOCĄ formularza kontaktowego
lub zadzwoń

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz doradztwie gospodarczym. Dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na wspólny sukces. Stąd nasze doświadczenie oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Dlatego współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

BIURO

SIEDZIBA