Agro ubezpieczenie

Oferta skierowana do podmiotów zainteresowanych ubezpieczeniem gospodarstwa rolnego bądź  posiadających maszyny i ciągniki rolnicze.

Każdorazowo dopasujemy ofertę do indywidualnych potrzeb klienta zapewniając przy tym konkurencyjne ceny i szeroki zakres. Posiadamy specjalnie wynegocjowane stawki, w ramach których ubezpieczamy maszyny rolnicze i leśne.

Ponadto proponujemy takie ryzyka jak:

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeśli rolnik bądź osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpieczenie upraw 

W ramach polisy można ubezpieczyć:

 • każdą roślinę uprawną lub jej plon – od skutków gradobicia i powodzi,
 • rośliny jednoroczne – od przymrozków wiosennych,
 • rośliny ozime i wieloletnie – od ujemnych skutków przezimowania, łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych,
 • plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu – od skutków ognia,
 • plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno – od skutków huraganu.

Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przedmiot ubezpieczenia stanowią budynki rolne w trakcie użytkowania lub budowy, oraz budowle w trakcie użytkowania, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
Warunkiem ubezpieczenia budowli jest ubezpieczenie budynków.
Za stosunkowo niewysoką składkę ubezpieczeniową z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie za szkody w budynkach i budowlach, powstałe wskutek zdarzeń losowych.

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, a więc:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki,
 • rośliny strączkowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:

 • powódź,
 • grad,
 • suszę,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne.

Ubezpieczający może ubezpieczyć konkretną uprawę od pojedynczych ryzyk, albo wykupić pakiety.

Zachęcamy do podjęcia współpracy.

AJB Finance – Twój doradca w biznesie