Szkolenia BHP

Szkolenia BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to tematyka, którą zajmujemy się ze szczególną pasją. AJB Finance sp. z o.o. to firma zajmująca się głównie finansami Klientów. Chcemy uświadomić Pracodawców, że dbałość o bezpieczne warunki pracy stworzone pracownikom przekłada się nie tylko na komfort pracy, ale również na finanse firmy.

Szkolenia BHP to dobrze zorganizowana praca, która chroni pracodawców przed wypadkami, a co za tym idzie kosztami odszkodowawczymi, postojowymi, brakami kadrowymi itd. Wspólnie z naszymi z Klientami-Pracodawcami dbamy o bezpieczne warunki pracy pracowników. Komfortowe i bezpieczne warunki pracy są ważne, ale najważniejsze jest dla nas życie i zdrowie, które chcemy chronić.

Nasz cel realizujemy poprzez:

  • organizowanie szkoleń wstępnych ( instruktaż ogólny ) i szkoleń okresowych, które prowadzimy w naszym biurze lub siedzibie Klienta
  • doradztwo w zakresie aktualnych przepisów bhp.
  • nadzór nad stanowiskami pracy, oznakowaniem obiektów
  • prowadzenie dokumentacji i przygotowanie oceny ryzyka zawodowego
  • prowadzenie procedury i dokumentacji powypadkowej
  • sporządzanie instrukcji
  • bieżąca współpraca z Klientem-Pracodawcą polegająca na doradztwie i ukierunkowaniu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
  • nadzór nad terminarzem badań lekarskich
  • audyty wewnętrzne systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
  • audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001

Szkolenia BHP organizujemy w dogodnym dla Państwa terminie oraz w siedzibie Państwa firmy. Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych pracowników służby BHP, są merytoryczne i rzeczowe. Staramy się, by kursanci brali aktywny udział w zajęciach szkoleniowych i jak najwięcej skorzystali z przekazywanej przez nas wiedzy.

Przepisy nakładają na Pracodawców obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego w ich zakładach pracy, dlatego  nasza służba w zakresie BHP pomaga spełnić ten obowiązek. Po zapoznaniu się z charakterystyką zakładu pracy nasz dział BHP opracowuje oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do współpracy.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

AJB Finance – Twój doradca w biznesie