Wykup (opcja wykupu)

Wykup to cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu. Leasingodawca ma obowiązek, a leasingobiorca prawo; do wykupienia leasingowanego środka trwałego po zakończeniu umowy. Cena sprzedaży jest ustalona w harmonogramie umowy, najczęściej na poziomie znacznie niższym niż cena rynkowa. Z tego powodu z wykupu po cenie z góry ustalonej może skorzystać jedynie leasingobiorca. Osoba trzecia korzystająca z prawa wykupu, będzie musiała zapłacić cenę rynkową, a nadwyżka między ceną sprzedaży a wykupem powinna zostać rozliczona z leasingobiorcą.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt