WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate)

to roczna stopa oprocentowania lokat międzybankowych. Wartość WIBID jest ustalana codziennie (w dni robocze) o godzinie 11:00 i opiera się na średniej arytmetycznej zgłoszonych przez banki informacji o wysokości oprocentowania depozytów. Tę liczbę bierze się pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania lokat długoterminowych, jest to również punkt odniesienia dla funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku WIBOR administratorem stawek jest firma GPW Benchmark SA.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt