Weksel

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który bezwarunkowo określa zobowiązanie wystawcy weksla zapłaty określonej sumy na rzecz odbiorcy. W przypadku niedotrzymania umowy leasingowej, leasingodawca ma prawo wezwać leasingobiorcę do zapłaty brakującej kwoty, bądź do wykupienia weksla wystawionego na kwotę roszczenia, która zgodna będzie z treścią deklaracji wekslowej. Jest to najpopularniejsze zabezpieczenia stosowanego w czasie trwania umowy leasingowej i gwarantuje bezpieczeństwo finansowe transakcji dla firmy leasingowej.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt