Wartość wykupu przedmiotu leasingu

Jest to wartość, za którą leasingobiorca może dokonać wykupu przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingowej. Wysokość wartości wykupu zostaje zawarta w umowie i określona jest jako procent wartości początkowej. Zdarza się, że dana wartość jest znacznie poniżej wartości rynkowej – możliwość skorzystania z niej przysługuje jedynie leasingobiorcy. Patrz: Wykup

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt