Wartość początkowa

Wartość początkowa to wartość zakupu środka trwałego (bądź środków trwałych) przez Finansującego na rzecz konkretnej umowy leasingu. Zazwyczaj wartość ta, to cena zakupu, niekiedy powiększona o koszty okołosprzedażowe. Z perspektywy firmy leasingowej wartość początkowa jest podstawą amortyzacji, ponadto od niej liczone są wszystkie parametry finansowe leasingu – wpłata początkowa, raty, wykup.

Scroll to Top