Ustawy o podatku dochodowym

Ustawy o podatku dochodowym są jedną z najważniejszych podwalin systemu podatkowego w Polsce. Podatek dochodowy to podatek w którym podstawą opodatkowania jest uzyskiwany przez osobę fizyczną bądź prawną dochód. W polskim prawodawstwie nie ma jednej globalnej ustawy o podatku dochodowym, przyjęto dwie ustawy regulujące system podatkowy, osobno dla osób fizycznych i prawnych. Dla osób fizycznych- Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2018, poz. 1509), a dla osób prawnych i spółek kapitałowych, Ustawa z dn. 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U 2018, poz. 1036).

Scroll to Top