Umowa Leasingu

Umowa Leasingu to umowa skodyfikowana w artykule 709 Kodeksu Cywilnego, w której to Finansujący zobowiązuje się nabyć środek trwały od Zbywcy i przekazać go do użytkowania Korzystającemu, w zamian za uzgodnione w ratach wynagrodzenie, równe co najmniej cenie środka trwałego. Umowy takie są oferowane przez wyspecjalizowane firmy, najczęściej spółki córki banków lub producentów urządzeń. W polskiej praktyce wykształciły się dwie podstawowe formy leasingu: operacyjny i finansowy, różniące się od siebie głównie kwestią księgowego ujęcia amortyzacji środka trwałego, oraz kwestii rozliczenia kosztów podatkowych.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt