Umowa Leasingu

Umowa Leasingu to umowa skodyfikowana w artykule 709 Kodeksu Cywilnego, w której to Finansujący zobowiązuje się nabyć środek trwały od Zbywcy i przekazać go do użytkowania Korzystającemu, w zamian za uzgodnione w ratach wynagrodzenie, równe co najmniej cenie środka trwałego. Umowy takie są oferowane przez wyspecjalizowane firmy, najczęściej spółki córki banków lub producentów urządzeń. W polskiej praktyce wykształciły się dwie podstawowe formy leasingu: operacyjny i finansowy, różniące się od siebie głównie kwestią księgowego ujęcia amortyzacji środka trwałego, oraz kwestii rozliczenia kosztów podatkowych.

Scroll to Top