Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Firmy leasingowe wymagają obligatoryjnego ubezpieczenia środków trwałych będących przedmiotami leasingu. W przypadku środków transportu wymagany jest pełen pakiet OC/AC/NNW, urządzenia i maszyny ubezpieczane są w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i kradzieży. Spółki leasingowe zazwyczaj oferują własne pakiety ubezpieczeniowe, warto jednak porównać je ze stawkami dostępnymi na rynku.

Scroll to Top