Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji to część umowy leasingu określająca opłaty związane z leasingiem. Szczegółowo opisuje wszelkie możliwe koszty związane między innymi z: nabyciem pojazdu, rozpatrzeniem wniosków dotyczących zmian w umowie, przygotowaniem aneksów, rejestracją środka transportu. Z perspektywy klienta istotne jest aby sprawdzić jak kształtują się koszty wystawienia opinii o Korzystającym, odebrania dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję czy też udzielenia pisemnej informacji o samochodzie i właścicielu na wniosek administracji państwowej.

Scroll to Top