Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji to część umowy leasingu określająca opłaty związane z leasingiem. Szczegółowo opisuje wszelkie możliwe koszty związane między innymi z: nabyciem pojazdu, rozpatrzeniem wniosków dotyczących zmian w umowie, przygotowaniem aneksów, rejestracją środka transportu. Z perspektywy klienta istotne jest aby sprawdzić jak kształtują się koszty wystawienia opinii o Korzystającym, odebrania dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję czy też udzielenia pisemnej informacji o samochodzie i właścicielu na wniosek administracji państwowej.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt