Protokół odbioru

Protokół odbioru jest dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu leasingu między dostawcą a stronami umowy leasingowej. Strony potwierdzają tym dokumentem wydanie przez dostawcę rzeczy na rzecz Finansującego i przekazanie jej Leasingobiorcy. W praktyce najczęściej firma leasingowa upoważnia Leasingobiorcę do działania w jej imieniu a protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany jest bez udziału przedstawiciela firmy leasingowej. Protokół zdawczo odbiorczy to nieodłączna część umowy leasingu, podpisanie go wprowadza umowę w życie.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt

 • 71 30 70 380
  607 593 812
  536 555 711
 • biuro@ajbfinance.pl
 • AJB Finance Sp. z o.o.
  Leszczyńskiego 4/29
  50-078 Wrocław