Poręczenie

Poręczenie – dodatkowa forma zabezpieczenia finansowego, w sytuacji, gdy zdolność kredytowa leasingobiorcy, nie jest dla finansującego przekonująca, a korzystający nie ma do dyspozycji majątku, który mógłby takie zabezpieczenie stanowić. Poręczyciel to osoba trzecia (na przykład współmałżonek lub wspólnik w spółce), która, w razie niedopełnienia warunków umowy przez leasingobiorcę, deklaruje pokrycie zobowiązań wobec firmy leasingowej.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt

 • 71 30 70 380
  607 593 812
  536 555 711
 • biuro@ajbfinance.pl
 • AJB Finance Sp. z o.o.
  Leszczyńskiego 4/29
  50-078 Wrocław