OWUL (ogólne warunki umowy leasingu)

Ogólne warunki umowy leasingu (w skrócie OWUL) – to szczegółowe określenie obowiązków i praw leżących po obu stronach umowy leasingowej. OWUL zawierają definicje oraz opisują zachowania stron umowy na poszczególnych etapach umowy. Ogólne Warunki zawierają zazwyczaj następujące punkty: przedmiot leasingu, nabycie i odbiór przedmiotu leasingu, używanie przedmiotu leasingu, wynagrodzenie leasingodawcy, ubezpieczenia, zakończenie leasingu, procedura reklamacyjna.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt