Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna – opłata o charakterze prowizyjnym, którą leasingobiorca uiszcza jeszcze przed rozpoczęciem obowiązywania umowy leasingowej. Przysługuje leasingodawcy z tytułu zawarcia umowy i wiąże się z ponoszonymi przez niego kosztami administracyjnymi. Finansujący coraz częściej odstępują od tej części składowej opłaty leasingowej na rzecz klienta. Opłata manipulacyjna może w całości zostać wliczona w całości w koszty uzyskania przychodu.

Scroll to Top