Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna – opłata o charakterze prowizyjnym, którą leasingobiorca uiszcza jeszcze przed rozpoczęciem obowiązywania umowy leasingowej. Przysługuje leasingodawcy z tytułu zawarcia umowy i wiąże się z ponoszonymi przez niego kosztami administracyjnymi. Finansujący coraz częściej odstępują od tej części składowej opłaty leasingowej na rzecz klienta. Opłata manipulacyjna może w całości zostać wliczona w całości w koszty uzyskania przychodu.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt