Opcja nabycia przedmiotu leasingu

Opcja nabycia przedmiotu leasingu – możliwość przejęcia przez leasingobiorcę prawa własności do przedmiotu leasingowanego po zakończeniu umowy leasingowej. Opcja ta jest dostępna zarówno w leasingu finansowym jak i operacyjnym. Opiera się na ustaleniach zawartych między stronami w umowie leasingowej. Umożliwia nabycie przedmiotu po umówionej z góry cenie, która może być zdecydowanie niższa niż rynkowa. Prawo to przysługuje jednak jedynie leasingobiorcy.

Scroll to Top