Odpisy amortyzacyjne

Odpisy amortyzacyjne – w zależności od rodzaju leasingu, dokonywane przez leasingobiorcę (leasing finansowy), lub przez finansującego (leasing operacyjny). Stawki amortyzacyjne wynikają z zakwalikowania konkretnego środka trwałego do odpowiedniej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych. Ta wskazuje wielkość rocznej amortyzacji. Podatnik ma możliwość wyboru metody amortyzacji (liniowa, degresywna) i miesiącu następującym po wprowadzeniu środka trwałego do ksiąg – rozpoczyna amortyzację

Scroll to Top