Miejsce eksploatacji

Miejsce eksploatacji to miejsce, w którym przedsiębiorca będzie wykorzystywał przedmiot leasingu ustalony w podpisanej przez siebie i leasingodawcę umowie. Nierzadko jest to po prostu miejsce prowadzenia działalności klienta. Jest ono uwzględnione w umowie z dokładnie podaną lokalizacją zatem leasingodawca może je w każdej chwili odwiedzić, aby sprawdzić czy warunki umowy są przestrzegane i dana maszyna lub pojazd jest dobrze eksploatowany.

Scroll to Top