Leasingobiorca

Leasingobiorca to jedna ze stron umowy leasingu. Jest to najczęściej przedsiębiorca, który bierze w leasing (użyczenie) środek trwały, sfinansowany przez leasingobiorcę i płaci w zamian raty (czynsze) leasingowe.

Scroll to Top