Leasing

W polskim prawodawstwie Leasing jest umową między stroną finansującą a leasingobiorcą, polegającą na użyczeniu środka trwałego (przedmiotu leasingu) w zamian za płacone cyklicznie opłaty, których suma nie może być mniejsza niż wartość początkowa przedmiotu. Zasadniczo wyróżnia się dwie podstawowe formy leasingu – operacyjny i finansowy. W leasingu operacyjnym bilansowo środek trwały pozostaje własnością strony finansującej. Leasingobiorca zyskuje możliwość ujmowania każdej z faktur leasingowych bezpośrednio w koszty. W leasingu finansowym to leasingobiorca dokonuje amortyzacji środka trwałego. Jego kosztem są poza tym odsetki. Ta forma leasingu zasadniczo zbliżona jest do kredytu.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt