Leasing zwrotny

Leasing zwrotny jest szczególną formą leasingu, w której to leasingobiorca jest jednocześnie dostawcą środka trwałego. Przez lata był traktowany jako alternatywą dla kredytu obrotowego, pozwalał na szybkie spieniężenie kapitału własnego. Obecnie leasingodawcy są niechętni na udzielanie finansowania w takiej formie, z uwolnieniem środków jako główny cel klienta. Praktykuje się za to leasing zwrotny techniczny czyli leasingowanie środka trwałego zakupionego przez leasingobiorcę w ostatnim czasie, na przykład zakupionego z zagranicy.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt