Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest najpopularniejszą formą tego rodzaju finansowania. Umowa zawarta na czas określony (min. 40 % czasu amortyzacji), dotyczy przekazania praw użytkowania przedmiotu leasingowanego z finansującego na leasingobiorcę, który może wliczyć sobie całą ratę leasingową w koszt uzyskania przychodu, firma leasingowa dokonuje natomiast odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy może dojść do przekazania praw własności na leasingobiorcę.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt