Leasing finansowy

Leasing finansowy, inaczej kapitałowy lub inwestycyjny, to forma finansowania zbliżona do kredytu. Bilansowo właścicielem środka trwałego jest leasingobiorca. Dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, prezentuje środek trwały w aktywach oraz wynikające z niego zobowiązanie w pasywach. Kolejną istotną różnicą jest kwestia płatności podatku VAT od zakupionego sprzętu, który będzie płatny na rzecz leasingodawcy, w całości wraz z czynszem inicjalnym.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt