Kwota wykupu

Kwota wykupu to wypłata otrzymywana przez osobę ubezpieczoną wtedy, gdy rezygnuje z terminowego ubezpieczenia na życie. Zazwyczaj jest to część dotychczas zebranych środków, pomniejszona o ewentualne opłaty dla ubezpieczyciela. Zasady kwoty wykupu będą różnić się w zależności od OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), które obowiązują w ramach wybranej polisy.
W przypadku ubezpieczeń na życie oraz dożycie suma ta może być gwarantowana. Jednak gdy chodzi o polisy ochronno-inwestycyjne, kwota wykupu nie będzie gwarantowana. Jest to spowodowane ryzykiem, które niesie ze sobą każda inwestycja.

Scroll to Top