Finansujący (leasingodawca, firma leasingowa)

Finansujący – inaczej leasingodawca, lub firma leasingowa – strona umowy leasingowej, która wchodzi w posiadanie przedmiotu leasingowanego, następnie oddając go leasingobiorcy w użytkowanie, pobierając za to opłaty (raty leasingowe). Leasingodawcą może być zarówno wyspecjalizowana firma, jak i producent przedmiotu leasingu.

Scroll to Top