Faktura Pro Forma

Faktura Pro Forma – rodzaj faktury, wystawianej przed zawarciem umowy leasingowej z finansującym. Jest to dokument, który wystawia dostawca, wraz z przesłaniem oferty, lub przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Dokument stanowi formę informacji dla leasingodawcy, w której zawierają się podstawowe dane techniczne oraz cena, a także inne niezbędne informacje, które wykorzystywane są przy sporządzaniu umowy leasingowej. Stanowi podstawę do rozpatrzenia wnioski leasingowego.

Scroll to Top