Dostawca przedmiotu leasingu

Co to jest Dostawca przedmiotu leasingu?

Dostawca przedmiotu leasingu – przedsiębiorstwo, zwykle wybierane przez leasingobiorcę, które zajmuje się dostarczeniem przedmiotu leasingu, który kupowany jest przez finansującego (leasingodawcę). W wyniku umowy leasingowej, korzystający przejmuje od firmy leasingowej wszelkie prawa oraz obowiązki związane z użytkowaniem przedmiotu – w tym również w przypadku wystąpienia wad sprzętowych pochodzących bezpośrednio od dostawcy.

Scroll to Top