Dokumenty rejestrowe (założycielskie) firmy

Co to są Dokumenty rejestrowe?

Dokumenty rejestrowe (założycielskie) firmy – niezbędne dokumenty, które powinien przedstawić przedsiębiorca starający się finansowanie leasingowe.W zależności od procedury, jest to zaświadczenie o numerze NIP i REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek, umowa spółki poświadczona notarialnie wraz z aneksami, koncesje, wypis z KRS i dokumenty potwierdzające tożsamość. Dodatkowo mogą być wymagane różne zaświadczenia, w zależności od przedmiotu leasingu.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt