Depozyt gwarancyjny (kaucja)

Co to jest Depozyt gwarancyjny?

Depozyt gwarancyjny – zobowiązanie leasingobiorcy o charakterze zwrotnym. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla leasingodawcy, w wypadku nieprzestrzegania ustaleń wynikających z umowy leasingowej. Po jej prawidłowym zakończeniu, kaucja zostaje w całości zwrócona. Jej wysokość wynosi zwykle równowartość kilku rat leasingowych. Depozyt gwarancyjny płacony jest od razu, lub może być rozbity i wchodzić w skład rat leasingowych. W zależności od ustaleń, może przepaść na rzecz finansującego, przy przedterminowej spłacie.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt