Data dostawy

Data dostawy, jest to dzień, w którym finansujący lub dostawca, literalnie, dostarcza przedmiot leasingowy leasingobiorcy, przekazując go do dyspozycji. Za datę dostawy przyjmowany jest dzień, w którym leasingobiorca podpisuje protokół odbioru. Data dostawy oznacza też moment graniczny, od którego całe ryzyko, które wiąże się z użytkowaniem stałego środka leasingowego (użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oraz ewentualne szkody), ponoszone jest przez leasingobiorcę. Oczywiście, o ile strony nie ustaliły inaczej.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt