Czynsz leasingowy (rata leasingowa)

Czynsz leasingowy – inaczej rata leasingowa. Jest to całość comiesięcznych opłat, ponoszonych przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy, w zamian za użytkowanie przedmiotu leasingowego. Jest to główne obciążenie finansowe związane z leasingiem. Rata leasingowa, w zależności od finansowania, może dzielić się na część kapitałową (dotyczy przedmiotu) i część odsetkową (wynagrodzenie finansującego). Jej wysokość oraz rodzaj określone są w umowie.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt