Czynsz leasingowy (rata leasingowa)

Czynsz leasingowy – inaczej rata leasingowa. Jest to całość comiesięcznych opłat, ponoszonych przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy, w zamian za użytkowanie przedmiotu leasingowego. Jest to główne obciążenie finansowe związane z leasingiem. Rata leasingowa, w zależności od finansowania, może dzielić się na część kapitałową (dotyczy przedmiotu) i część odsetkową (wynagrodzenie finansującego). Jej wysokość oraz rodzaj określone są w umowie.

Scroll to Top