Cash Flow

Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych obok bilansu i rachunku zysków i strat jest kolejną częścią sprawozdania finansowego. Obligatoryjnie sporządzany przez podmioty duże (między innymi banki, firmy ubezpieczeniowe, spółki akcyjne oraz podmioty spełniające dwa z trzech warunków – zatrudnienie powyżej 50 osób, suma bilansowa powyżej kwoty 2,5 mln euro, przychód powyżej 5 mln euro). Rachunek pokazuje zmiany w wielkościach środków pieniężnych wraz ze wskazaniem ich źródeł i wykorzystania.

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt