Bilans

Jeden z obowiązkowych dokumentów sprawozdania finansowego. Przedstawia aktywa i pasywa, czyli majątek i strukturę finansowania firmy. Dokument sporządzają spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne i inne podmioty przekraczające obrót dwóch milionów Euro. Bilans posiada strukturę i formę określoną w Ustawie o Rachunkowości. W Międzynarodowych Standardach Rachunkowości bilans określony jest nazwą Sprawozdanie z sytuacji finansowej (statement of financial position).

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt