Bilans

Jeden z obowiązkowych dokumentów sprawozdania finansowego. Przedstawia aktywa i pasywa, czyli majątek i strukturę finansowania firmy. Dokument sporządzają spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne i inne podmioty przekraczające obrót dwóch milionów Euro. Bilans posiada strukturę i formę określoną w Ustawie o Rachunkowości. W Międzynarodowych Standardach Rachunkowości bilans określony jest nazwą Sprawozdanie z sytuacji finansowej (statement of financial position).

Scroll to Top
Przewiń do góry