Leasing czy kredyt

Poświęcimy dziś chwilę klasycznej w finansach dyskusji –  leasing czy kredyt? Które finansowanie jest tańsze, korzystniejsze, bardziej przyjazne dla klienta? Leasing czy kredyt. Czy ostatnie zmiany w rozliczaniu leasingu dotyczące samochodów osobowych zmieniły strukturę opłacalności produktu?

Zakup środka trwałego przez przedsiębiorcę zawsze łączy się z wyborem strategii finansowania. Nawet w przypadku posiadania nadwyżki finansowej pozwalającej na zakup środka trwałego bez pomocy instytucji finansującej (banku, firmy leasingowej), warto rozważyć skorzystanie z finansowania zewnętrznego. Posiadanie zapasów gotówki, pozwala na skorzystanie z niej w mniej sprzyjających czasach.

Jak porównać cenę kredytu i leasingu

Jednym z podstawowych kryteriów, które będziemy analizować jest cena produktu. Zarówno kredyt jak i leasing to produkty finansowe i choć oba są w inny sposób prezentowane można je sprowadzić do wspólnego mianownika.

W polskiej praktyce przyjęło się przedstawiać oferty leasingu jako podsumowanie rat (opłaty wstępnej, rat miesięcznych i wykupu) w formie tabeli z sumą opłat wyrażoną jako procent wartości finansowanego sprzętu. W zasadzie wszystkie firmy leasingowe przedstawiają oferty w taki właśnie sposób, różniąc się szczegółami (ujęciem bądź nie – wartości wykupu, ilością rat – 5 lat to 59 bądź 60 miesięcy).

W kredycie jest trochę inaczej. Znana jest oczywiście ilość i wysokość raty. Jednak wartość spłacanych rat rzadziej jest przedstawiana w formie tabeli z podsumowaniem całkowitego kosztu. Można go oczywiście podsumować we własnym zakresie. I taką podsumowaną wartość rat można porównać z wartością rat leasingu. Przy czym należy pamiętać, że z oferty leasingowej bierzemy jedynie koszt rat i wykupu bez opłaty wstępnej. To będzie pewne uproszczenie, ale bardzo skuteczne. O ile oczywiście bank nie naliczy nam prowizji za udzielenie kredytu, która to w tych uproszczonych obliczeniach

Zarówno w leasingu jak i w kredycie na wartość raty składają się spłata kapitału oraz odsetek. W kredytach banki zazwyczaj pobierają dodatkowo prowizję za przyznanie finansowania (ta prowizja jest niekiedy sfinansowana kredytem). Firmy leasingowe w większości nie stosują takiej praktyki. W ofertach  leasingu zazwyczaj nie podaje się wysokości oprocentowania. W kredytach ustawodawca wymusił na stronie finansującej prezentowanie kosztów kredytu za pomocą formuły RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Na RRSO składa się zarówno koszt odsetek i prowizji co powinno z grubsza pokazywać całkowity koszt kredytu.  Porównanie obu produktów nie jest więc takie oczywiste. Nie posiadamy jednej z podstawowych zmiennych, mianowicie oprocentowania leasingu. Możemy oczywiście zawsze liczyć na pomoc pracownika firmy leasingowej (o ile będzie miał takie dane), bądź policzyć wewnętrzną stopę zwrotu…

Nie wchodząc w szczegóły finansowej matematyki, porównujemy ceny przyznawanych kredytów i leasingów na bieżąco. I co zaskakujące w ogromnej ilości przypadków koszt kredytów inwestycyjnych jest wyższy od leasingu. A przecież firmy leasingowe są w pewnym sensie pośrednikami banków i płacą im z każdej transakcji marżę. Jedyny wniosek jaki można wyciągnąć to taki, że rynek leasingowy jest wysoce bardziej konkurencyjny od bankowego.

Porównanie podatkowych aspektów kredytu i leasingu

Dotychczasowe rozważania sprowadzały się do porównania ceny obu produktów. Popularność leasingu operacyjnego nie bierze się jednak z jego ceny, a raczej z możliwości zaliczenia uzyskanych z tego tytułu faktur w koszty uzyskania przychodu. W dzisiejszej rzeczywistości prawno-podatkowej nie jest to niestety aż tak oczywiste.

Co do zasady, w przypadku kredytu oraz leasingu finansowego, właścicielem (z bilansowego punktu widzenia) jest kredytobiorca/leasingobiorca. Ma on możliwość odliczania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zastosowaną metodą amortyzacji. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacji dokonuje firma leasingowa, leasingobiorca z kolei ma możliwość odliczenia zapłaconych rat w poczet kosztów uzyskania przychodów (poza samochodami osobowymi, co omówimy w dalszej części tekstu)

Na potrzeby analizy przyjmijmy następujące dane – samochód ciężarowy o wartości początkowej 100 000 złotych, 10% wpłaty wstępnej, 3 lata, podatek dochodowy 19 %, koszt finansowy (RRSO) 6%.

W przypadku kredytu i leasingu finansowego rata w wysokości 2 737,97 nie ma żadnego wpływu na poziom zapłaconych podatków. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy odsetki – które dla pierwszej raty wyniosą 450,00 złotych (i będą maleć) oraz wartość miesięcznej amortyzacji która wyniesie 1 666,67  złotych.

W przypadku leasingu operacyjnego wielkość raty 2 737,97 będzie jednocześnie kosztem uzyskania przychodu.

Po pół roku trwania kredytu/leasingu koszt uzyskania przychodu dla leasingu finansowego/kredytu wyniesie 2 527,25 z tytułu odsetek oraz 10 000,00 z tytułu amortyzacji. Oszczędzony podatek wyniesie zatem 2 380,17 złotych.

W przypadku leasingu operacyjnego te oszczędności będą dużo większe. Koszt uzyskania przychodu wyniesie 23 689,85 złotych. Tym samym nie zapłacimy 4 501,07 złotego. Bez mała dwa razy więcej. Oczywiście w przypadku dłuższego horyzontu finansowania, bliższego długości amortyzacji, efekt przewagi podatkowej się zatrze. Za to w perspektywie krótszej, z wyższym udziałem własnym, tarcza podatkowa wyraźnie rośnie.

Czy zmiany dotyczące leasingu operacyjnego samochodów osobowych wprowadzone z dniem 01 stycznia 2019 zniwelują ten efekt? Nie powinny. Szczegółowe analizy przedstawimy w następnym artykule.

Podsumowując, niezależnie od przeprowadzanych ostatnio zmian w prawie podatkowym leasing operacyjny w dalszym ciągu jest atrakcyjnym narzędziem.  Znacznie bardziej atrakcyjnym zarówno od strony czysto finansowej jak i podatkowej. W takim razie leasing czy kredyt? Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi co jest bardziej opłacalne. Często wszystko zależy od indywidualnych planów danej firmy. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ostatnie wpisy

Kategorie

Archiwa

Tagi

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz doradztwie gospodarczym. Dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na wspólny sukces. Stąd nasze doświadczenie oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Dlatego współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

BIURO

SIEDZIBA